Privacyverklaring

Verwerking van persoonsgegevens.


WebCeleb, gevestigd aan Sint Pieterspark, 5014 SL Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.webceleb.nl
Sint Pieterspark 148
5014 SL Tilburg
013 23 40 014

Shane Campbell is de Functionaris Gegevensbescherming van WebCeleb. Hij is te bereiken via info@webceleb.nl.

WebCeleb verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

· Voor- en achternaam
· Adresgegevens
· Telefoonnummer
· E-mailadres
· IP-adres
· Locatiegegevens
· Gegevens over uw activiteiten op onze website
· Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
· Internetbrowser en apparaat type

WebCeleb verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

· Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@webceleb.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

WebCeleb verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

· Het afhandelen van uw betaling
· Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
· U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
· U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
· Om goederen en diensten bij u af te leveren
· WebCeleb analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
· WebCeleb volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
· WebCeleb verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

WebCeleb neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van WebCeleb) tussen zit.

WebCeleb bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

· Voor- en achternaam
Tot beëindiging klantrelatie > Het afhandelen van uw betaling | Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

· Adresgegevens
Tot beëindiging klantrelatie > Het afhandelen van uw betaling | Om goederen en diensten bij u af te leveren

· Telefoonnummer
Tot beëindiging klantrelatie > Het afhandelen van uw betaling | U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

· E-mailadres
Tot beëindiging klantrelatie > Het afhandelen van uw betaling | Om goederen en diensten bij u af te leveren | U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren | Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

· IP-adres
Tot beëindiging klantrelatie > Om de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren | Om onze producten en diensten af te stemmen op uw behoefte

· Locatiegegevens
Tot beëindiging klantrelatie > Om de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren | Om onze producten en diensten af te stemmen op uw behoefte

· Gegevens over uw activiteiten op onze website
Tot beëindiging klantrelatie > Om de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren

· Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen
Tot beëindiging klantrelatie > Om onze producten en diensten af te stemmen op uw behoefte

· Internetbrowser en apparaat type
Tot beëindiging klantrelatie > Om de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren | Om onze producten en diensten af te stemmen op uw behoefte

WebCeleb verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. WebCeleb blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

WebCeleb gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. WebCeleb gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics
Naam: Google Analyticator
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 5 jaar

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door WebCeleb en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@webceleb.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. WebCeleb wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

WebCeleb neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@webceleb.nl.